Skip to content

Kontakt

Jag älskar att skriva, översätta texter och göra olika typer av djupgående reportage. Min förhoppning är att snart kunna arbeta på heltid som frilansare, och jag tror att jag som språkvetare har alla möjligheter i världen att lyckas med det.

I dagsläget studerar jag min sista termin på språkvetarprogrammet samtidigt som jag arbetar med olika skrivprojekt. Bland annat publicerar jag regelbundet texter på min blogg och skriver reportage åt olika tidskrifter.

Hör jättegärna av er om ni har uppdrag eller på något sätt behov av en pålitlig skribent och översättare. Jag ställer gladeligen upp!


Ensamhet – två sidor av samma mynt

Ensamhet – två sidor av samma mynt

Ensamhet är ett allt vanligare fenomen i vårt samhälle. Trots att teknologin skapat föruts ...
Kognitiv dissonans – Vikten av att gå från ord till handling

Kognitiv dissonans – Vikten av att gå från ord till handling

Kognitiv dissonans är ett välkänt fenomen, men lika välkänt är inte konsekvenserna det får. Och ...
Människans belöningssystem – Få både din hjärna och kropp att dra åt samma håll

Människans belöningssystem – Få både din hjärna och kropp att dra åt samma håll

Kroppen är en fantastiskt komplicerad kreation där belöningssystemet är en central del. Dess ...

© 2018 Antonios Antoniadis