Kognitiv dissonans – Vikten av att gå från ord till handling

Kognitiv dissonans är ett välkänt fenomen, men lika välkänt är inte konsekvenserna det får. Och framförallt inte att vi själva framkallar kognitiv dissonans som leder till försämrad livskvalité. Vi ska titta till vad begreppet handlar om, hur det uppstår och vad du kan göra för att undvika det.

Begreppet kognitiv dissonans skapades av Leon Festinger och är idag väletablerat inom psykologin. Leon argumenterade för att vi människor strävar efter att våra tankar, idéer och uppfattningar ska vara konsekventa och stämma överens med våra handlingar.

Misslyckas vi med detta uppstår kognitiv dissonans. Det är ett obekvämt tillstånd som leder till både psykisk och fysisk ohälsa. Som tur är finns det strategier för att bejaka inre jämvikt och harmoni, men först ska vi undersöka vilka konsekvenserna kan bli av kognitiv dissonans.

Kognitiv dissonans och självkänsla

Ett område som direkt påverkas av kognitiv dissonans är vår självkänsla, alltså vår självuppfattning och vad för bild vi har av oss själva som individer. Begreppet självkänsla handlar om just hur vi ser på oss själva och ska inte förväxlas med självförtroende, som istället handlar om vilken kapacitet och prestationsförmåga vi anser oss ha.

En nyckel för att sköta sin självkänsla är att man lever som man lär. Det vill säga att du fullföljer de mål du satt upp, du står konsekvent upp för dina värderingar och du handlar i linje med vad du anser vara rätt.

Exempel på detta kan vara att om du lovat dig själv att sluta röka cigaretter, så slutar du att röka. Strävar du efter att dricka mindre alkohol försöker du helhjärtat skära ner på din konsumtion. Och vill du förbättra din hälsa och börja motionera, så försöker du göra träningen till en vana och undviker att svikta så fort du känner dig omotiverad.

Lider du av dålig självkänsla, men har inga problem att fullfölja, föreslår jag att du sätter upp utmanande mål som kräver att du anstränger dig själv lite extra. Att fullfölja sina självuppsatta mål kan hjälpa en att se positivare på sig själv. Och i längden förstå att du är helt perfekt, precis som du är.

Har du däremot svårt att leva efter dina värderingar är risken stor att din självkänsla skadas. Detta kan leda till ett moment 22 där din självkänsla försämras av att du inte agerar som du skulle vilja, med konsekvens att du inte förmår att ändra vanor för att du inte värderar dig själv tillräckligt. Det spelar ingen roll att du mår dåligt, för du känner egentligen inte att du förtjänar bättre.

Jag har själv varit där och vet hur skadad ens självbild kan bli av att man inte agerar efter vad ens hjärta säger. Det är ingen rolig plats att befinna sig på. Men du kan ta dig därifrån och det enda sättet är genom att bli den person du vill vara genom att göra de val du vet att du borde göra. Och sluta fatta beslut som gör att du skäms över dig själv.

Alkohol kan vara en stor orsak till att vi skäms över oss själva. Vi vill bete oss på ett sätt, men efter ett par glas börjar vi fatta ogenomtänkta beslut som vi ångrar dagen efter. De här skamkänslorna kan uppstå utan att alkohol är iblandat såklart. Allt som går emot den idealbild vi har, eller det sätt vi önskar att vi vore på, skapar denna obalans.

Fundera därför över hur du skulle vilja leva, sätt upp rimliga mål och använd ditt förnuft och ditt hjärta som kompass. Lyssnar du noga och är tillräckligt följsam kommer de att leda dig till platser du inte trodde fanns. Och det är en väldigt vacker upptäckt.

Låt oss nu gå över till några konkreta exempel på när kognitiv dissonans kan uppstå (och varför vi bör göra allt vi kan för att inte falla i dessa fällor).

Exempel på kognitiv dissonans

Kognitiv dissonans kan uppstå i en rad olika situationer, inte bara när vi handlar på ett för oss önskvärt sätt. Här har vi några exempel:

Surt sa räven

Uttrycket ”surt sa räven om rönnbären” är av de mest klassiska exempel på kognitiv dissonans, och det kommer ifrån en berättelse skriven av Aisopos. I den försöker en hungrig räv nå en klase druvor, men den hänger för högt upp. Räven försöker frenetiskt nå klasen, men lyckas inte. Efter det sista försöket ger räven upp och säger att ”tja, druvorna var antagligen sura ändå”.

Ett annat exempel på liknande fenomen kan vara ifall vi inte får tag i biljetter till en konsert, och för att trösta oss tänker att det nog ändå inte blir så skoj. Det behöver inte vara jätteallvarliga situationer, men det handlar ändå om kognitiv dissonans. Vi vet hur det egentligen ligger till, men försöker övertala oss att det inte är så.

Kappvändare

Att vända kappan efter vinden är ett mänskligt drag, men likväl ett drag som oftast skapar kognitiv dissonans. Exempel på detta kan vara att du lovordar ett företag bara för att du arbetar där. Ett annat kan vara att du ändrar åsikt efter vad som dina kompisar tycker, snarare än vad du själv anser vara rätt.

Det är inte lätt att gå emot strömmen och våga stå på sig, trots att majoriteten tänker annorlunda. Och man behöver en stor dos av självreflektion och självinsikt för att förstå när man håller på att falla i fällan. Många gånger tänker vi inte ens på vi ändrar åsikt utan att ha tänkt igenom det.

Förnekare av ny information

Uppstår när vi har en viss uppfattning och vägrar att ändra den, oavsett vilken information som tillkommer. Det kan vara allt från politiska åsikter, till hur vi ser på vilken kost som är mest hälsosam. Det kan vara skrämmande att tänka om och erkänna att man haft fel, men det är en del av livet.

Många politiker hamnar i det här träsket, och kan gå så långt som att de letar efter vetenskap som stödjer deras teorier. Allt för att bevisa att de har rätt, snarare än för att komma fram till vad som är sant eller ej. Vi befinner oss livet för att lära oss och att ändra åsikter är en del av resan.

Ben Franklin-effekten

Ben Franklin berättade i sin självbiografi hur han blev vän med en lagstiftare som inte alls tyckt om honom från början. Detta skedde efter att Ben bett lagstiftarna låna ut en bok till honom, en bok som Ben sedan lämnade tillbaka med ett meddelande i där han tackade för lånet. Nästa gång de möttes hade lagstiftaren helt ändrat attityd mot Ben och de blev vänner.

Fenomenet här handlar om att vi försöker lösa den kognitiva dissonansen genom att anta mer positiva känslor till de människor vi försöker hjälpa. För hjärnan blir det märkligt om vi hjälper en person vi samtidigt inte tycker om, och därför försöker den ändra på de negativa känslorna och upplösa dissonansen.

För att medvetet försöker undvika kognitiv dissonans finns det några strategier man kan använda sig. Vi tittar närmare på några stycken här.

Tips för att undvika kognitiv dissonans

Tre strategier för att själv hålla den borta.

Ändra inställning

Ett sätt att minska den kognitiva dissonansen är genom att ändra tankar eller inställning. Exempelvis tycker vi att för mycket skärmtid är skadligt, men själva behöver sitta framför datorn i arbetet, kan det vara lämpligt att inte se för dogmatiskt på det hela. Detta utan att lura sig själv såklart och vara som räven i Aisopos berättelse, utan handlar bara om att ha ideal som man kan leva upp till.

Ändra beteende

Säger din hjärna och ditt hjärta en sak, men dina handlingar en annan? Då lär du garanterat få uppleva kognitiv dissonans och det är dags att ändra sin handlingar. Vill du gå upp tidigare varje morgon för att du anser det vara bra? Börja gå upp tidigt, och ligg inte kvar. Tycker du att hälsa är viktigt? Sluta ät skräpmat och börja motionera. Anpassa dina handlingar efter vad du tycker är rätt och den kognitiva dissonansen kommer försvinna.

Var sann mot dig själv

Detta är det absolut viktigaste. Var alltid ärlig och sann mot dig själv. För den kognitiva dissonansen finns det inget värre. Försöker du objektivt se över dina tankar, åsikter och handlingar minskar risken betydligt för att hamna i motsägande dispyter med dig själv. Låt dig inte luras av bekväma ursäkter, utan var brutalt ärlig med dig själv. Gör saker trots att de är obekväma bara för att du vet att du kommer gynnas av det. Och kom ihåg att din bästa vän under livet måste vara du själv.

Bli först att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

åtta + 3 =