Hoppa till innehåll

Kontakt

Jag älskar att skriva, översätta texter och göra olika typer av djupgående reportage. Min förhoppning är att snart kunna arbeta på heltid som frilansare, och jag tror att jag som språkvetare har alla möjligheter i världen att lyckas med det.

I dagsläget studerar jag min sista termin på språkvetarprogrammet samtidigt som jag arbetar med olika skrivprojekt. Bland annat publicerar jag regelbundet texter på min blogg och skriver reportage åt olika tidskrifter.

Hör jättegärna av er om ni har uppdrag eller på något sätt behov av en pålitlig skribent och översättare. Jag ställer gladeligen upp!


  Rastlöshet – Vad det är och hur vi kan använda det till vår fördel

  Rastlöshet – Vad det är och hur vi kan använda det till vår fördel

  Rastlöshet och tristess är båda tecken på en obalans i kroppen. Det är känslor som kan leda till ...
  Språk och objektivitet – Är det möjligt att prata om ett objektivt språkbruk?

  Språk och objektivitet – Är det möjligt att prata om ett objektivt språkbruk?

  Språk är något vi använder oss varje dag för att beskriva tankar, känslor och vår omvärld. Men ...
  Voluntary discomfort – Hur du blir oövervinnelig genom att omfamna det obekväma

  Voluntary discomfort – Hur du blir oövervinnelig genom att omfamna det obekväma

  Alla är vi benägna att bli bekväma, att undvika det jobbiga och stanna kvar i trygga vanemönster. ...

  © 2018 Antonios Antoniadis