”Om du inte tror på livet i sig, och på att det du gör har en mening, ja då blir det svårt. Livet är kort, men åren är många för att inte tro på det du gör.” 

– Alkinoos Ioannidis


 Livet är ett mysterium. Vad är meningen med allt? Varför finns vi? Vad händer efter döden? Människan har i tusentals år försökt svara på dessa frågor utan hitta ett direkt svar. Och än idag letar vi efter svar på frågor som vi kanske inte är ämnade för att besvara.

För mig är är det viktigt hur vi medvetet tar hand om oss själva och vår hälsa. Och med hälsa menar jag allt ifrån träning, kost och sömnvanor, till tankebanor, livsåskådning och hur vi ser på samhället och livet i stort.

Hälsa handlar för mig om att hantera alla områden i ens liv på ett så sunt, nyttigt och genomtänkt sätt som möjligt. Allt för att vi ska kunna bli den bästa versionen av sig själv och således kunna bidra till en bättre värld.

Medvetna vanor är därför en viktig del i mitt liv. Vanor som bygger mig och som gör mig starkare. Vanor som tar mig framåt och inte bakåt.

Ibland tänker vi inte på hur viktiga våra vardagliga beteendemönster är. Men det är de som skapar oss och därför lägger jag stor vikt vid att ha genomtänkta vanor.

” Vi blir det som vi oftast gör. Förträfflighet är alltså ingen handling, utan en vana”

– Aristotle 

Det är också viktigt för mig att göra val som jag kan stå för. Val som stämmer överens med det liv jag vill leva och den person jag vill vara. Jag har erfarenhet av det destruktiva som omedvetna livsval kan leda till och därför undviker det i den utsträckning jag förmår.

Allt det här försöker jag knyta ihop med en hälsosamt disciplinerad livsstil där jag fullföljer mina uppsatta mål. Jag tror mycket på att ha konkreta mål att jobba efter. Det gör min vardag meningsfull och hjälper mig att se hur jag utvecklas.

Meningen med livet kan vara svår att hitta, men tror jag på att svaren finns inom oss alla. Jag tror inte att lycka och långvarigt välmående finns att hämta i den materiella världen, snarare riskerar vi att gå vilse om vi förlitar oss på den bristfälliga sklidring samhället står för. Svaren finns istället att hitta om vi vänder oss inåt. Där inne gömmer sig alla hemligheter och lösningar vi behöver för att finna mening i vårt liv.

Livet är mångsidigt och det finns inte bara ett svar på dessa frågor. Det vackra tycker jag är hur lite vi kan kontrollera i livet, samtidigt som vi kan kontrollera allting. Genom att styra våra tankar, arbeta med vårt känsloliv och välja hur vi reagerar på allt som händer har vi allt som behövs för att skapa oss ett bra liv. Vad mer kan vi kräva?


 

[the-post-grid id=”400″ title=”Artiklar”]

 

© 2018 Antonios Antoniadis