Ny 5G-testbädd i Luleå möts av kritik

Luleå tekniska universitet bygger ut sin 5G-testbädd med ett inomhussystem. Tidigare har universitetet utvecklat ett 5G-nät med en antennmast utomhus, och nu kompletteras utrustningen med inomhusantenner.

-Vi ligger först i norden med 5G och den nya testbädden kommer att vara till för företag, forskare och studenter. Eftersom de högre frekvenserna har svårare att tränga igenom väggar är det perfekt med ett 5G-radiosystem inomhus nu också, säger Karl Andersson, verksamhetsledare vid Centrum för distansöverbryggande teknik på Luleå teknika universitet.

Testbädden är utvecklad av Telia och Ericsson och ska fungera som en brygga mellan industrin och den akademiska världen, samt bana väg för nya experiment och tester:

-Vårt drönarlabb kommer dra stor nytta av 5G-byggnationen där vi till exempel vill utveckla drönarna så att de kan utföra enklare uppgraderingar utomhus och servicearbete. I framtiden siktar vi även på att utveckla tekniken inom äldreomsorgen för att övervaka och hjälpa de äldre med det som de inte klarar själva, säger Karl Andersson.

Forksare och läkare kritiserar

Många universitet och högskolor runt om i Sverige sätter nu upp 5G-nät för olika forskningsprojekt, men utvecklingen får samtidigt kritik av forskare som varnar för att 5G-näten kan vara skadliga för både människor och djur.

-Det är bekymmersamt att vi testar något nytt utan att vi helt undersökt konsekvenserna. Både i USA och Italien visar studier hur råttor fått tumörer efter att ha belastats med strålning, men när jag och mina forskarkollegor för fram detta blir vi nedtysade. Det är inte särskilt demokratiskt, säger Mikko Ahonen, PhD forskare och utbildare inom IT i Sundsvall.

Lena Hedendahl, som är legitimerad läkare i Luelå och specialist i allmänmedicin, är också orolig för vad konsekvenserna för testbädden kan bli:

-Även om alla människor inte är lika känsliga för radiofrekvensstrålning finns det mycket forskning som visar att strålning överlag kan ha en skadlig påverkan som ökar sjukligheten i samhället. Nu i Luleå kan det bli problematiskt för de som arbetar i lokalerna varje dag, men också för de som bor i närheten.

-Teleföretagen i Sverige pekar på att 5G-näten håller ramen för gränsvärdena, men radiofrekvensstrålningen som tidigare oftast legat rejält under gränsvärdena kan nu komma att ligga betydligt högre när 5G införs. Störst risk att påverkas är det för barn och äldre, säger Lena Hedendahl.

Magnus Leonhardt är innovationschef för Telia Sverige och förklarar hur företaget tänkt:

-Syftet är att ge akademin och industrin tillgång till 5G och öka det svenska samhällets konkurrenskraft. Vi förhåller oss till Strålsäkerhetsmyndighetens forskning och svensk lagstifning, men vi har inte vidtagit någon konkret åtgärd för just 5G, utan vi behandlar det nya nätet precis som vi behandlat 4G.

Strålsäkerhetsmyndigheten vill inte kommentera och hänvisar istället till rapporter och information på deras hemsida. <meta name=”twitter:card” content=”summary”></meta>

5 kommentarer

 1. Camilla sa:

  Om människor mår dåligt eller blir sjuka av denna utbyggnad – Så är det väl ingen ökning av konkurrenskraften för samhället.
  Jag vet så många människor som vill vara med och hjälpa andra.. Person till person , så tycker att automatisering och mer teknik för att göra fler människor ensamma i både hemmen och jobben – det är inte utveckling av samhället.

  april 20, 2020
  Svara
 2. Kurt sa:

  Tack för din belysande artikel. Här en 3 minuters video som visar på att unga damer däromkring 20 år fått bröstcanser av sina smartphones. Jag hoppas du ger dej tid att se detta. Att placera in 5G teknik i åldringsvården vore ett katastrofalt cenarium. Jag är själv 71 år gammal och om jag kan välja mellan att ta emot digital vård eller en muslim i burka som hemsjukvårdare föredrar jag hellre en levande person än den strålning som förorsakar andningsbesvär i våra lungor.

  april 20, 2020
  Svara
 3. Kurt sa:

  Här är videolänken

  april 20, 2020
  Svara
 4. Örjan Blom sa:

  Jag efterfrågar den: utvärderingen/uppföljningen/rapporten av tidigare 2G 3G 4G-teknik ang risker/konsekvenser med ”mobil strålning” för liv hälsa djur och natur är vart då?

  april 20, 2020
  Svara
 5. Hannah sa:

  Jag förstår verkligen inte vad 5G skulle göra bättre för människor inom äldreomsorgen?

  april 20, 2020
  Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

fyra − tre =