Placeboeffekten – Är den mänskliga potentialen oändlig?

Den mänskliga kroppen har de mest otroliga förmågor. En av dessa är placebo-effekten, kroppens förmåga att självläka och bejaka hälsofrämjande reaktioner. Forskare kan ännu inte rationalisera den process som kanske avslöjar att vi människor förfogar över krafter större än vi anar.

De flesta känner till placebo-effekten. Själva ordet placebo kommer från Latin och betyder ”Jag skall behaga”. Innebörden handlar om att en behandling eller medicin får effekt, trots att det man använt sig av egentligen varit verkningslöst.

Termen placebo började används i början av 1800-talet, och spreds sig därefter successivt inom den medicinska världen. Än idag är det dock ett svårbegripligt begrepp. Är vår hjärna kapabel att på egen hand bota sjukdomar? Vad mer kan den i sådana fall göra som vi inte vet om?

Vi börjar med att undersöka det som man tror skapar placebo-effekten.

Hur uppstår placebo-effekten?

Huvudingrediensen i placebo-effekten tros vara att vi förväntar oss ett visst utfall. Både hjärnan och kroppen påverkas av den här förväntan och projicerar därefter ett snarlikt resultat i kroppen. Olika tankar kan göra att vissa hormoner produceras, och skapa en kemisk förändring i kroppen. <meta name=”twitter:card” content=”summary”></meta>

Således är det möjligt att uppnå en viss effekt bara genom att vi förväntar oss den, utan att vi egentligen gjort något för att nå utfallet. Detta är kopplat till vad som inom psykologin kallas för betingning (nära besläktat med behaviorism), och handlar om hur vår respons på olika stimuli fungerar.

Vetenskapsmannen Ivan Pavlov (1849-1936) utförde ett experiment som fick banbrytande resultat. Pavlov ville undersöka hur mycket saliv hundar producerar när de exponeras för olika sorters mat, och resultatet blev häpnadsväckande. Pavlov upptäckte slumpmässigt att hundarna började producera saliv innan de ens fått maten, ibland bara genom att han klev in i rummet.

Upptäckten fick stort genomslag och hjälper oss att förstå mekanismerna bakom placebo-effekten.

Man tror också att förväntan kan leda till att kroppen slappnar av och att ens stressnivåer sjunker. Det är även troligt att du tar bättre hand om dig själv, om du redan tror behandlas eller tar medicin för att må bättre. Och det låter ju rimligt, eller hur? Första steget är alltid svårast ta, och om du väl börjat är det lättare att fortsätta.

Vi kan alltså påverka vårt psykiska och fysiska tillstånd bara genom att tänka vissa tankar, och utsättas för en särskild miljö. Okej, det är intressant tänker du, men på exakt vilket sätt kan placebo hjälpa människor? Ge mig några konkreta exempel!

Ja visst, here goes.

Vad placebo-effekten kan hjälpa emot

Bortsett från de fascinerande elementen med placebo-effekten så har den också visat sig vara medicinskt fördelaktig. Här är några exempel på vad placebo kan leda till:

Smärtstillande

Placebo har visat sig vara väldigt bra för att lindra smärta. Antingen handlar det om att placebo frigör vissa endorfiner i hjärnan som minskar smärtan, eller så förändras vår uppfattning av själva smärtan. Oavsett vad så har placebo en smärtminskande effekt.

Depression

En av anledningarna till att antidepressiv medicin fungerar tros ha med placebo att göra. Studier har visat på placebobaserade antidepressiva har hjälpt att minska människors depression. Även om depression är svårbehandlad sjukdom behöver inte alltid svaret ligga i att få receptbelagd medicin.

Ångest

Studier har också visat hur placebo kan hjälpa emot ångest. Framförallt social ångest kan reduceras då den ofta är baserad på negativa tankar kring hur man kommer uppfattas, och man lyckas få bort dessa är risken mindre att ångesten uppstår. Även KBT-terapi är fördelaktig vid behandling av ångest.

Allt detta är visserligen baserat på fakta, men det handlar ändå bara om teorier. Det betyder alltså inte att det alltid fungerar eller att det kommer fungera för just dig. Men det är intressant och det visar på att placebo-effekten är på riktigt, och att den har krafter som vi inte riktigt kan förklara.

Ett annat fenomen som inte är likt känt placebo är dess raka motats, nämligen noceboeffekten.

Nocebo  

Till skillnad från placebo som producerar positiva effekter, skapar nocebo mer negativa utfall. Själva ordet kommer från latin och betyder ”Jag skall skada”. Den som skadar är hjärnan och det som skadas är kroppen.

Fenomenet handlar precis som placebo om förväntningar, men i fallet nocebo är det negativa förväntningar som skapar ett negativt resultat. Till exempel om du får höra att din operation har stora risker, kan din återhämtningsperiod bli besvärlig.

Likväl kan en patient dra till sig de negativa bieffekterna av en medicinering bara genom att oroa sig för riskerna, även om den inte fått den riktiga medicineringen. En studie var att ca 25% av deltagarna upplevde de negativa bieffekterna, trots att de endast fått ett sockerpiller. En omvänd placebo-effekt helt enkelt.

Våra förutfattade meningar verkar alltså påverka vår livskvalité. Med en positiv inställning kan vi ändra det mesta, på samma sätt som en negativ inställning kan skada väldigt mycket. Det påminner om attraktionslagen, idén om att vi attraherar det vi tänker på. Och vem vet, kanske är attraktionslagen kraftfullare än vad vi tror…?

Slutsatser – Allt ligger i våra händer!

Både placebo- och noceboeffekten vittnar om att vårt mående är direkt kopplat till vår hjärna, och att vi antagligen inte vet hur stor potential den har. Jag tror att vi alla har en oändligt stor potential inom oss, men att vi tenderar att fälla krokben på oss själva istället för att frigöra vår inneboende kraft.

Samhället stimulerar oss tyvärr inte till att utforska vårt inre och ta reda på vad som egentligen gömmer sig där inne, snarare tvärtom. Vi förslavas under materialismen och tror att den yttre världen är allt som finns, medan det i själva verket är inom oss som den riktiga världen gömmer sig.

Det är inom oss som alla svar finns. Hela den yttre världen är inget annat än en projektion av vårt inre.

”A man sees in the world what he carries in his heart” – Goethe

Men vi ska inte skylla allt på samhället. Än så länge finns möjligheten att gå sin egen väg, och att själv frigöra en stor del av den inre potentialen. Placeboeffekten är ett tydligt exempel på hur stor den här potentialen kan vara. Den visar hur vår hjärna påverkar hela vår livskvalité. Samtidigt som vi också har stora möjligheter att påverka hur vår hjärna fungerar.

Neuroplasticitet kallas den process där hjärnan förändras efter vilken miljö vi exponerar den för, och efter vilka erfarenheter vi har. Sättet du lever på formar alltså din hjärna. Din hjärna formar i sin tur hur du mår.  Och hur du mår påverkar direkt hur du behandlar dina medmänniskor.

Hajjar ni?!

Allt ligger i våra händer, mitt framför oss och redo att slå ut. Vi behöver bara förstå hur stora möjligheter som ligger undangömda inom oss. Vi behöver förstå att den mänskliga naturen antagligen är långt ifrån så driftstyrd och hjälplös som vi luras till att tro. Och vi behöver anta utmaningen.

Livet är oförutsägbart och det är mycket vi inte kan kontrollera. Men på samma gång kan vi kontrollera allting. Dina handlingar, dina tankar, ditt mående och din livskvalité är alla upp till dig att styra. Och det är bara du som kan bestämma om det här ska bli till en tyngd, eller en till utmaning.

Bli först att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

tre × fyra =